Adana üretim üssü oluyor

Türkiye’nin büyük sanayi gruplarının doğduğu Adana, yaklaşık 170 yıllık sanayileşme geleneğini ve sermaye birikimini yepyeni bir boyuta ulaştırmanın eşiğinde. Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Adana’nın yatırımda çekim merkezi ve üretim üssü olmasını sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması çalışmalarında önemli mesafeler alındı.

Sanayide ilk adımlarını, Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen başta pamuk olmak üzere birçok tarımsal ürünleri işleyerek atan Adana, bir yandan geleneksel üretimlerini son teknolojilerle sürdürerek, bir yandan bölgede kurulması planlanan 6 organize sanayi bölgesi, 6 küçük sanayi sitesi ve 4 adet organize sanayi bölgesi genişleme çalışmaları ile çekim merkezine dönüşmeyi hedefliyor.

Adana üretim üssü oluyor

Adana, mevcutta Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Kozan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölgesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında İlgili Belediyelerce Planlanmış Sanayi Alanları, Doğu Yüreğir Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap, Seyhan Küçük Sanayi Sitesi, Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi, Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi, Kozan Küçük Sanayi Sitesi, Ceyhan Küçük Sanayi Sitesi, İmamoğlu Küçük Sanayi Sitesi’de yaklaşık 60-61 bin dekar üretim alanıyla Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri konumunda yer alıyor.

Adana üretim üssü oluyor

Yakın gelecekte Adana, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, SASA Münferit Sanayi Bölgesi, AOSB 4. Etap Genişleme Alanı, Tekstilkent, Ayakkabıcılar Sitesi,

Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Sarıçam ve Yüreğir Küçük Sanayi Sitesi, Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar Sitesi’nin kurulmasıyla, toplamda 74 bin dekarlık yeni büyüme alanıyla üretim ile tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı hedefliyor.

Adana üretim üssü oluyor

Ceyhan petrokimya ve kimya ürünleri merkezi oluyor

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi 17.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 13.419 dekar alanda ilan edildi. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi, hem sektöründe hem de genelde ilan edilmiş ilk endüstri bölgesi olma özeliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 1,7 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin temelleri 9 Ekim 2021 tarihinde atıldı. Türkiye’de özel sektörün gerçekleştireceği en büyük sanayi yatırımlarından biri olan ve 2025’te üretime başlaması planlanan petrokimya tesisi, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesi ile ithalatın yüzde 20’sini ikame edecek ve dış ticaret dengesine yıllık 250 milyon dolar seviyesinde net pozitif katkı sağlayacak.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, üreteceği ham madde ile tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık sektörüne hemen her alanda Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak.

Adana’nın Ceyhan -Yumurtalık ilçeleri sınırları içerisinde kurulması planlanan Adana Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB altyapı ve izin çalışmaları devam ediyor. Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi; Adana Valiliği koordinesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Ceyhan Ziraat Odası ve Ceyhan Ticaret Borsası ile ortak proje olarak planlandı. Kocaeli Gebze Kimya İhtisas OSB’nin yüzde 97 doluluk oranına ulaşması ve genişleme imkânı bulunmaması nedeniyle, yatırımcılar yeni yatırım alanı arayışına başlamışlardır. Anadolu ve Güneydoğu’ya ulaşım kolaylığı, uluslararası havalimanı, tem otoyolu, demiryoluna yakınlığı ve limandan faydalanma kolaylığı, Ceyhan Kimya OSB’yi cazibe merkezi hâline getirmektedir.

Adana üretim üssü oluyor

Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi, yıllardır süregelen il sınırı sorununun Adana lehine sonuçlanmasının ardından Türkiye’nin 288’inci OSB’si kimliğini kazandı. Güneyinde Yumurtalık Serbest Bölgesi, batısında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, doğusunda Erzin OSB, bölgede 4 adet liman ve 2 adet iskele bulunması, güney sınırından otoban bağlantı yolunun geçmesi, Ceyhan’da şehirler

arası duble yol bağlantısı olmasıyla stratejik öneme sahip olan Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde iç yol altyapı çalışmaları devam etmektedir. Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 1. Etap alanda kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup, 64 firma yatırım talebinde bulunmuştur. 2. Etap çalışmalarına başlanmış, 55 firma yatırım talebinde bulunmuştur ve yer seçimi kesinleştirme işlemleri devam etmektedir.

Sarıçam Adana Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde genişleme çalışmaları devam ediyor. Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde, Yakapınar’ın (Misis) kuzeyinde tarıma elverişli olmayan alan üzerine kurulu Adana Organize Sanayi Bölgesi, yüzde 100 doluluk oranıyla, 478 işletmede 39 bin kişiye yakın istihdam sağlıyor. Adana Organize Sanayi Bölgesi 4. Genişleme Alanında altyapı çalışmalarına başlanıyor.

Sarıçam’da 9 yeni küçük sanayi sitesi kuruluyor

Kent içinde elverişsiz alanlarda faaliyetlerini sürdüren geleneksel sektörlere yönelik yeni altyapılar planlandı. Buna göre Tekstilciler, Ayakkabıcılar, Mobilyacılar, Mahrukatçılar, Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar, Sarıçam ve Yüreğir Küçük Sanayi sitelerinin yapılması planlandı.

İlgili alanlar 1.000’lik ve 5.000’lik imar planlara işlendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırım usulüne yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Karataş Tarıma Dayalı İhtias Sera Organize Sanayi Bölgesi

Adana’daki iklim koşulları ve üretici alışkanlıkları dikkate alınarak toplam 3.184 dekar arazide Sera OSB kurulması hedefleniyor. Sahada 38 adet her biri en az 35 dönüm büyüklüğünde modern sera kurulması bekleniyor. Sahanın yer seçimi kesinleştirilmiş olup Sera A.Ş. ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol imzalanmıştır. Kıyı kenar çizgisi ile ilgili yasal düzenleme yapıldıktan sonra altyapı çalışmalarına başlanacaktır. Tamamlandığında yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanması beklenen bölgede, tarımdan elde edilen katma değerin artırılması hedefleniyor.

Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi

Katma değerli alternatif su ürünlerinin üretilmesine yönelik olarak 6.500 dekar alanda Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlandı. 19.000 dekar genişleme alanı olan organize sanayi bölgesi için yer seçimi kesinleşti. Kıyı-kenar çizgisine ilişkin çalışmalar da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım Şurası’nda zikredilen 16.500 ton kapasiteli Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’de bir ilk olacak.

Yumurtalık SASA Münferit Sanayi Bölgesi

SASA’nın Yumurtalık bölgesinde kuracağı dev sanayi tesislerinin ilk ayağı liman, ikinci ayağı ise polipropilen tesisi olacak. Yatırımın diğer etaplarını ise rafineri ve aromatik kimyasallar ile Türkiye’nin ihtiyacı olan diğer kimyasal ürünler oluşturacak. Erdemoğlu Holding bünyesinde, Adana’daki tesislerinde yarım asırdır sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi alanlarında ham madde üreten SASA’nın, Yumurtalık bölgesinde kuracağı rafinerinin ilk adımı, liman olacak. Şirket, ikinci adımda Polipropilen tesisi yapacak. Yatırımın diğer etaplarını ise rafineri ve aromatik kimyasallar ile Türkiye’nin ihtiyacı olan diğer kimyasal ürünler oluşturacak. Daha önce yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanan yatırım maliyeti ise 20 milyar dolar olarak revize edildi.

Sanayi alanları iki katına çıkıyor

Adana Sanayi Odası’ndan derlenen bilgilere göre mevcut ve yeni üretim merkezleri ile alanları şöyle:

Mevcut üretim merkezleri

Adana Organize Sanayi Bölgesi : 22.900 dekar

Kozan Organize Sanayi Bölgesi : 1.630 dekar

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi : 5.360 dekar

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi : 1.820 dekar

Yumurtalık Serbest Bölgesi : 4.600 dekar

Doğu (Yüreğir) Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap

Seyhan Küçük Sanayi Sitesi

Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi

Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi

Kozan Küçük Sanayi Sitesi

Ceyhan Küçük Sanayi Sitesi

İmamoğlu Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere 7 sitenin toplamı 9.021 dekar

Yeni üretim merkezleri:

Ceyhan

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi : 13.419 dekar

Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi : 1.210 dekar

Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi : 28.020 dekar

Karataş

Tarıma Dayalı İhtisas Sera Org. Sanayi Bölgesi 3.184 dekar

Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi : 6.500 dekar

Sarıçam

AOSB 4. Etap Genişleme Alanı : 1000 dekar

Tekstilkent : 509 dekar

Ayakkabıcılar Sitesi : 261 dekar

Mahrukatçılar Sitesi : 3.617 dekar

Mobilyacılar Sitesi : 1.242 dekar

Sarıçam ve Yüreğir KSS : 281 dekar

Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar Sitesi : 7.000 dekar

Yumurtalık

SASA Münferit Sanayi Bölgesi 10.000 dekar

ABD’de Kongre Ukrayna’ya 12,3 milyar dolarlık askeri ve mali yardımı onayladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onaylayan Kongre, tasarı çerçevesinde Ukrayna’ya da 12,3 milyar dolarlık ek mali yardım gönderilmesine yeşil ışık yaktı. 

Yardım paketinde Ukrayna ordusuna silah, malzeme ve maaşlar için 3 milyar dolar gönderilmesi kararlaştırılırken Başkan Joe Biden’a da Pentagon’a 3.7 milyar dolarlık silah ve diğer donanımları Ukrayna’ya transfer etmesi için talimat verme yetkisi tanındı.

Demokratlara katılan 10 Cumhuriyetçiyle birlikte 201’e karşı 230 oyla kabul edilen sözde paket ayrıca Ukrayna’nın mali durumunu istikrarlı tutması ve Kiev hükümetinin görevini sürdürebilmesi için 4.5 milyar dolar sağlıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından beri Washington’un Kiev’e gönderdiği toplam yardım miktarı bu ödenekle birlikte 65 milyar dolara yükseldi. 

Yardımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dört Ukrayna bölgesini ilhak etmesinden sadece saatler sonra onaylanması dikkat çekti. 

Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada “Bu yeni hibe yardımı ABD’nin Ukrayna’ya duyduğu güvenin bir başka göstergesidir ve kritik hükümet operasyonlarını destekleyecek ve Rusya’nın acımasız savaşı altında acı çeken Ukrayna halkına yardım sağlayacaktır” dedi.

Amerikan federal hükümetine 16 Aralık’a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, Senato’dan 25’e karşı 72 oyla geçti. Böylece federal hükümetin kapanma riski ortadan kalkarken parklar, müzeler ve diğer federal kurumlarda çalışan yüzbinlerce kişinin maaşını alması da garanti altına alınmış oldu. 

Söz konusu bütçe tasarısında düşük gelirli aileler için 1 milyar dolarlık kışlık yakıt yardımı, Jackson, Mississippi’deki temiz su krizi için 20 milyon dolar ve çeşitli eyaletler için milyarlarca dolarlık afet yardımı  da yer aldı.

Kongre’nin iki kanadının da oyladığı tasarı Başkan Joe Biden’ın imzasına sunulacak.

Tasarının geçmesinin hemen sonrasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD’nin önümüzdeki hafta Ukrayna’ya “derhal” yeni silah sevkiyatı yapacağını duyurdu.

Ukrayna’ya “acil güvenlik yardımı konusunda önümüzdeki hafta bir açıklama” yapılacağını belirten danışman, ABD’nin, öncelikle üretilmesi gereken 18 Himars topçu sistemi de dahil olmak üzere önemli miktarda askeri yardım sözü verdiğini kaydetti.

Ünlü Haber Spikeri Neena Pacholke Aldatıldığını Öğrenince İntihar Etti

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan haber spikeri, sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenince bir ay önce satın aldıkları evde intihar etti. 

27 yaşındaki haber spikeri Neena Pacholke, kendini vurmadan önce sevgilisine “Bu acıya dayanamam” mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

NewYork Post’un haberine göre, ABD’li sunucu, düğünlerine 7 hafta kala sevgilisi Kyle Haase’nin kendisini aldattığını öğrendi. Bu bilgi sonrası bir silah satın alan Pacholke, eve vardığında Haase’ye son bir mesaj attı ve intihar etti.

Pacholke gönderdiği mesajda, “Seni seviyorum Kyle. Her zaman sevdim ve daima seveceğim. Beni ne kadar mahvetmiş olsan da her zaman bir umudum vardı. Bunu sana yaptığım için çok üzgünüm ama artık bu acıyla başa çıkamıyorum” dedi.

Polis, Pacholke’nin arama geçmişini ve telefon kayıtlarını incelediğinde kız kardeşine gönderdiği mesajların yanı sıra Google’da intihar yöntemlerini araştırdığı bilgisine ulaştı.

Pacholke, kız kardeşine gönderdiği mesajlarda, “Bana benden nefret ettiğini ve hayatından çıktığımda mükemmel hissedeceğini söyledi” diye mesaj atarak “kırıldığını” ifade etti.

Pacholke ayrıca gönderdiği mesajlarda, nişanlısının kendisi hakkında başkalarına kötü konuştuğunu iddia etti ve evin içerisinde kendisine ait olmayan iç çamaşırı bulduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanı’ndan ‘enerji birliği’ önerisi


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgeleri ilhakının ardından açıklamalarda bulundu.


Rusya’nın Avrupa’ya ekonomik ve sosyal sistemi hedef alan bir “enerji füzesi” fırlattığını belirten Michel, hasarın çok ciddi olduğunu ve enerjinin aşırı pahalı bir hal aldığını anımsattı.


Michel, Avrupa’daki her hanenin yükselen enerji faturaları ve süpermarket fiyatlarından etkilendiğini hatırlatarak “Bunun hepimizin üzerinde kalıcı bir etkisi olacak.” ifadesini kullandı.


“Bu nedenle şimdi ortak stratejiyle yeni bir enerji birliği geliştirilmeli.” diyen Michel, arz güvenliği, makul fiyatlı enerji ve iklim dostu dönüşüm için enerji birliği dışında bir seçenek olmadığına dikkati çekti.


Prag’da ele alınacak


AB üyesi ülkelerin liderleri 6-7 Ekim’de dönem başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya gelecek.


Avrupa’daki enerji krizinin toplantında görüşülecek ana konular arasında yer alması bekleniyor.


AB ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde doğal gaz ihtiyaçlarının yüzde 40’ını Rusya’dan tedarik ediyordu.


Savaşla birlikte Rusya’nın Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durma noktasına getirmesi kıta genelinde krize yol açtı.


Avrupa’da gaz ve elektrik fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti

Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti – Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

Adana’da bir kadın, iki çocuğunun gözleri önünde balkon demir korkuluklarından aşağı sarkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir kadın balkona çıkıp demir korkuluklardan sarkarak intihar etmek istedi.

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

Bu durumu gören yaşları 4 ila 12 olduğu tahmin edilen iki çocuğu annelerine kendisini atmaması için yalvarmaya başladı. Anne ise demir korkuluklardan sarkmaya devam etti. Bu arada çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Annelerinin ölmesinden korkarak gözyaşlarına boğulan çocuklar, kendisini atmaması için ayağına sarıldı.

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

Genç kadın ise “Anne yeter” diyerek feryat etti. Daha sonra içeriden gelen bir kadın, genç kadını demir korkuluklardan çekip aldı. Genç kadının daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

VIDEO : Enerji krizi: Belçika restoranlarında mum ışığında yemek

AB hükümetleri gaz fiyatlarına bir üst sınır getirmeyi düşünürken, bazı Belçika restoranları enerji krizine çözüm olarak karanlıkta ve mum ışığında servis yapmayı deniyor.

Görüntüler Brasserie Surrealiste’den. Bu restoranın akşam yemeği konukları fırınsız, ocaksız, kahve makinesiz ve ampulsüz bir gurme yemeği deneyimlediler.

Bunu daha samimi ve romantik bulan konuklar olduğu gibi ortamı Ortaçağ koşullarına benzetenler de oldu.

Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş: Gençlerimizi Namazsız Yaşamaktan Kurtaralım

Lütfi Elvan Kültür Merkezi’nde Karaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanan hafızlık icazet törenine katılan Erbaş, şu konuşmayı yaptı: 

Namazsız Müslüman düşünülemez. Eğer namaz ile aramız açıksa ne hafızlığın anlamı var ne başka şeylerin anlamı var. Müslümanın hayatında namaz yoksa, onun dışında hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir namaz ki, o namaz insanı kötülüklerden alıkoyacak. Oruç bunun içindir. Zekat bunun içindir. Hac bunun içindir. İyi insan olmak içindir. İbadetlerin pek çok hikmeti var. En önemli hikmetlerinden birisi de budur. Yani bizi kötülüklerden alıkoymak. Şükreden bir mümin olmamızı sağlamak, şükreden. Şu nimetlere bir bakar mısınız? Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aldığımız nefes, yediğimiz içtiğimiz yeşillikler, kainatın neresine baksak bir nimet. Bunun için Allah’a bir ibadet, secde çok mu?”

“Gençlerimizi namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım”

İbadetin önemini gençlere anlatmak gerektiğini ifade eden Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Kardeşlerim ne olursunuz, gençlerimize bunu böyle anlatalım. Çocuklarımıza böyle anlatalım. Onları namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım. En önemli vazifelerimizden biri budur. Topluyoruz, çarpıyoruz ulaştığımız sayı bir milyonu, bir buçuk milyonu geçmiyor. Cuma namazlarında hutbe verme imkanı buluyoruz. 18,5 milyon üniversite öncesi öğrencimiz var. 8,5 milyon üniversite öğrencimiz var. Bu gerçekleri kardeşlerimize kim anlatacak? Sizler hep birlikte hocalarımız, öğretmenlerimiz, vaizlerimiz, anne babalar bu doğruları hep birlikte anlatacağız. İşte o zaman biz sağlıklı bir toplum oluruz. O zaman biz hafızlığın kıymetini bilen Kuran’ı Kerim’in değerini anlayan, peygamber efendimizin sünnetinin değerini anlayan Müslümanlar olarak Rabb’imizin karşısına çıkmaya yüzümüz olur. Bunları yapmazsak yüzümüz olmaz.” (AA) 

İstanbul’a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı


16 Eylül’de Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde, Semih K.’ya ait park halindeki cip, üzerinde unutulan anahtarla çalıştırıp, çalındı.


Cipini bıraktığı yerde bulamayan Semih K., polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, cipin İstanbul’un Ataşehir ilçesinde hasarlı kazaya karıştığını, yol kenarında terk edildiğini belirledi.


Cipi, kaza sonrası Ataşehir’de yol kenarında terk ederek İnegöl’e otobüsle dönen şüphelinin kimliği, polis ekiplerinin 14 gün boyunca 127 güvenlik kamerasını saniye saniye izlemesiyle tespit edildi.


Babasına kızıp cipi çalmış


Adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürülen Z.A., buradaki ifadesinde suçunu itiraf ederken, babasının, kendisini İstanbul’a götürmediğini, bu nedenle sinirlenip cipi çaldığını söyledi.


Z.A. ifadesinin devamında, İstanbul’a gitmek için cipi çaldığını, kaza yaptıktan sonra ise korktuğu için aracı terk edip, otobüsle İnegöl’e döndüğünü belirtti.


Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, serbest bırakıldı.


Cip ise sahibine teslim edildi. 

Bursa’da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelene küçük hırsız yakalandı

16 Eylül 2022 tarihinde Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokak’ta bulunan sitede meydana gelen olayda, babası kendisini İstanbul’a gezmeye götürmediği için sinirlenen 15 yaşındaki Z.A., site bahçesinde park halinde olan Semih K.’ye ait 16 ACH 278 plakalı son model cipi, içinde unutulan anahtarla çalıştırıp çaldı. Aracının yerinde olmadığını gören sahibi, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Aracı çalan şüpheli ise babasının peşinden İstanbul’a gitti.

ARACI ATAŞEHİR’DE BIRAKIP OTOBÜSLE İNEGÖL’E DÖNDÜ

Babasını bulamayan genç, gezerken de maddi hasarlı kaza yaptı. Kazanın ardından aracı İstanbul’un Ataşehir ilçesinde yol kenarında terk edip İnegöl’e otobüsle döndü. Polis ekiplerinin 14 gün süren 127 güvenlik kamerası incelemesi sonucu şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli genç, yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Z.A.’nın ifadesinde, İstanbul’a gitmek için çaldığı araçla İstanbul’da kaza yaptığını, daha sonra korktuğu için aracı İstanbul’da kontak üzerinde terk ettiğini söylediği öğrenildi. Bulunan araç, sahibine teslim edildi. Şüpheli Z.A. ise bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa’da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelene küçük hırsız yakalandı – Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

escort bayan bayan escort adana escort bayan bursa escort antalya escort adana escort escort bayan mersin mersin escort mersin escort mersin bayan escort türkçe altyazılı porno doeda anadolu yakası escort ataşehir escort avcılar escort bakırköy escort şirinevler escort taksim escort gaziantep escort olgun porno beylikdüzü escort escort mersin istanbul escort çesme escort sultanbeyli escort marmaris escort türbanlı porno bursa escort escort adana anal porno pendik escort izmir escort maltepe escort kadıköy escort üsküdar escort çekmeköy escort taksim escort kuşadası escort bodrum escort mecidiyeköy escort ankara escort milf porno porno izle esenyurt escort kartal escort tuzla escort şişli escort